Lærdal Musikklag

Farnes kyrkje 23. oktober

Lærdal musikklag deltek på korpskonsert i Farnes kyrkje måndag 23.oktober.

Dette er eit årleg arrangement som musikklaget har delte på fleire ganger. I år er det sju korps som deltek.

Kom og høyr på masse fin korpsmusikk!

Konserten startar kl 18,00.