Lærdal Musikklag

17. mai 2012

Servering av kaffi og kake på sjukehuset før speling.
Servering av kaffi og kake på sjukehuset før speling.