Lærdal Musikklag

1. mai 2012

Servering av betasuppe på skulekjøkenet etter speling.