Lærdal Musikklag

Haustkonsert 6.november 2018

Stad: Ungdomshuset på Lærdalsøyri - Frilund
Tid: tysdag 6. november 2018 kl 19.00

 

I samarbeid med Lærdal Songkor, Aurland Songlag og Aurland Spelemannslag

Sal av kaffi, te og kaker

Lotteri med flotte gevinster

HJARTELIG VELKOMMEN!

GRATIS INNGANG