Lærdal Musikklag

Julaftan

Medlemmar får Lærdal musikklag spela saman med orgelet i gudstjenesta i Borgund kyrkje og i Hauge kyrkje på julafta.
Dette har vorte ein tradisjon for korpset.