Lærdal Musikklag

Julestemning med Lærdal musikklag

Lærdal musikklag deltek på ulike førjulstilstellingar i Lærdal.
Me spelar ved julegrantenning på Lærdalsøyri og på Borgund.
På julemarkedet på Lærdalsøyri spelte med ved Gamlebanken.

Når det nærmar seg jul, spelar me for bebuarane på Lærdal bu- og omsorgsheim, og på Lærdal sjukehus.

Dette er ein fin og god tradisjon for Lærdal musikklag.