Lærdal Musikklag

Historisk bilde frå 17.mai

Frå venstre; Alf Åretun, Hogne Takle gøymd bak Johannes Sanden i regnfrakk, skulemusikkant med raud huva, Knut O. Åretun, Olav Henriksen, Siv Hovland

Eit historisk bilde frå før 1985.

Den gong var skulekorpset so mange at nokre av dei eldste hjelpte oss i vaksenkorpset slik som denne 17. mai utanfor Rauno-huset på gamle holdeplassen.
Frå venstre; Alf Åretun, Hogne Takle gøymd bak Johannes Sanden i regnfrakk, skulemusikkant med raud huva, Knut O. Åretun, Olav Henriksen, Siv Hovland i bunad og Johan Grøttebø