Lærdal Musikklag

Nytt korpsår

Lærdal musikklag startar opp att med øvingane tysdag 8.januar. Korpset har øving kvar tysdag, og øvingane er i musikkrommet på Lærdalsøyri skule frå kl 18.30 til kl 21.00.

Tysdag 15.januar og tysdag 22.januar vert det open øving, der me inviterar til å besøka oss.
Me håpar at det er nokon som får lyst til å bli med oss å spele i korpset!