Lærdal Musikklag

Styre 2015

Leiar:     Magnhild Aspevik
Nestleiar:   Anne Marit Hunderi
Skrivar:   John Hope
Kasserar:    Jermund Bosheim
Materialforvaltar:   Nils Magne Nedrebø
Varafolk:    Sigrid Lysne og Torunn Vethe Gram