Lærdal Musikklag

styre 2021

 

Leiar:
Magnhild Aspevik 
Styremedlemmar:
Mais Hunderi
Jermund Bosheim
Linda Skjoldal - Torunn Vethe Gram frå juni 2021
Torunn Takle
Vara til styre:
Ina Paetzel
Kari Grøttebø