Lærdal Musikklag

Styre 2012

På styremøte tysdag 6.mars vart styret konstituert, og ser slik ut for 2012.


Leiar: Magnhild Aspevik - vald av årsmøte
Nestleiar og skrivar: Torunn Vethe Gram
Kasserar: Jermund Bosheim
Materialforvaltar: Trude Dille Tufte
Styremedlem: Nils Magne Nedrebø
Vara til styre: Monique Huetink og Sigrid Lysne

Notenemd: Dora David, Elin Haugland, og Magnhild Aspevik (Torunn V Gram "støtte")
Redaksjon heimesida: Lisbeth Rognes, Torunn Vethe Gram og Magnhild Aspevik
Lærdalskalendaren: Lars Øyvind Vikesland og Magnhild Aspevik