Lærdal Musikklag

Styre 2011

Styret i Lærdal Musikklag 2011

Me har ikkje klart å få leiar i musikklaget etter at Lars Øyvind Vikesland gav seg som leiar i 2010.
Styret deler på leiaroppgåvene.

Styret er samansett slik:

Magnhild Aspevik - nestleiar
Torunn Vethe Gram - skrivar
Jermund Bosheim - kasserar
Birgit Lervik - materialforvaltar
Nils Magne Nedrebø - styremedlem
Trude Dille Tufte - styremedlem
Lisbeth Rognes - styremedlem

Notenemnd:

Odd-Arne Oseberg
Magnhild Aspevik
Torunn Vethe Gram

Turnemnd:

Nils Magne Nedrebø
Birgit Lervik
Lars Øyvind Vikesland
Monique Huetink
Ranveig Frydenlund