Lærdal Musikklag

Konsert på Tangen

Lærdal Musikklag deltek på konserten til Årdalstangen Musikklag laurdag 11.02.12 kl 17:00

les meir på deira heimeside: ardalstangen.musikkorps.no/