Lærdal Musikklag

Korpsøving med stovekonsert

Fyrste øving i 2013 vart brukt til å spela litt gamal og litt ny musikk. Vår dirigent Dora kom med framlegg om å ta ein tur til Lars Øyvind å spele og ynskje godt nytt år.
Me "sala på" og køyrde til Ljøsno. Der spelte me "Happy new year" og "Pink Panter".
Stovekonserten vart vellukka, dette lyt me gjera fleire gonger!