Lærdal Musikklag

Nytt styre i Lærdal musikklag

Styre i Lærdal musikklag 2013

På årsmøte fredag 8.februar 2013 vart Solgun Haugen og Anne Marit - Mais - Hunderi nye medlemmar i styre.

Styret har no slik samansetting:
Magnhild Aspevik - leiar
Nils Magne Nedrebø - nestleiar
Jermund Bosheim - kasserar
Solgun Haugen - skrivar
Mais Hunderi

Vara:
Lisbeth Rognes og Sigrid Lysne