Lærdal Musikklag

Lærdal musikklag - styret

På styremøte tysdag 6.mars 2012 vart styret konstituert.

Leiar: Magnhild Aspevik - vald av årsmøte
Nestleiar og skrivar: Torunn Vethe Gram
Kasserar: Jermund Bosheim
Materialforvaltar: Trude Dille Tufte
Styremedlem: Nils Magne Nedrebø
Vara til styre: Monique Huetink og Sigrid Lysne

Notenemd: Dora David, Elin Haugland, og Magnhild Aspevik (Torunn V Gram "støtte")
Redaksjon heimesida: Lisbeth Rognes, Torunn Vethe Gram og Magnhild Aspevik
Lærdalskalendaren: Lars Øyvind Vikesland og Magnhild Aspevik