Lærdal Musikklag

Bli med å marknadsføra Lærdal - foto til Lærdalskalenderen 2017

Frist for innsending av bilete til Lærdalskalenderen 2017 er sett til 25. april 2016.
Me ynskjer liggande, digitale bilete, og dei kan sendast på e-post til laerdal.musikk@gmail.com

Alle innkome bilete kan bli nytta av sponsorane eller laga. Premiering av bilete som vert nytta i kalenderen.

Me ber om namn, adresse og kontonummer for innsende bilete.

Lærdal idrettslag
Lærdal musikklag