Lærdal Musikklag

Lærdalsferden

Lærdal musikklag skal delta på grunnlovsarrangementet "Lærdalsferden" 28.mars 2014.

Det vert speling på Løytnadsbryggja og i Lærdal kulturhus. Mellom anna vert det felles nummer med kor, korps og stort barnekor med elevar frå skulane i Lærdal.

Meir om arrangementet finn du her: http://www.laerdal.kommune.no/invitasjon-til-grunnlovsarrangementet-laerdalsferden.5433412-310730.html